Drept civil

Contestația la executare

Materialul de mai jos nu își propune epuizarea tuturor aspectelor de procedură civilă specifice temei în discuție, ci doar evidențierea unor detalii pragmatice  pe care autorul le găsește a fi esențiale pentru justițiabili.

  1. Nu există executare silită fără un titlu executoriu

Temelia procedurii de executare silită a unor obligații este reprezentată de titlul executoriu. Acesta poate fi o hotărâre definitivă, o hotărâre cu executare provizorie, un înscris sub semnătură privată-în cazurile și condițiile prevăzute de lege, un act autentificat de notarul public, un contract de credit etc.

  1. Nu se pot demara acte de executare silită fără o încuviințare din partea instanței

Pentru ca executorul judecătoresc să poată demara demersurile legale în vederea executării obligațiilor-de plată a unor sume/de a face- este necesară încuviințarea instanței de executare. Aceasta poate fi:

- judecătoria de la domiciliul/sediul debitorului;

-judecătoria de la domiciuliul/sediul creditorului-dacă debitorul nu se află în România;

- judecătoria din circumscripția sediului biroului executorului judecătoresc, dacă nici debitorul și nici creditorul nu se află în țară la data sesizării organului de executare silită.

  1. Termenul de prescripție

Ca regulă, dreptul de a obține executarea silită se prescrie în termen de 3 ani. Cu toate acestea, pot exista situații expres prevăzute de lege, în care termenul de prescripție să fie altul. Cu titlu de exemplu, în materie de drepturi reale, termenul de prescripție este de 10 ani.

De ce este importantă prescripția? Pentru că aceasta stinge dreptul de a obține executarea silită și titlul executoriu își pierde puterea executorie. Cu alte cuvinte, debitorul nu mai poate fi obligat la executarea sarcinilor-de a restitui o sumă, de a face ceva etc.

  1. Ce se poate contesta?

Împotriva actelor de executare silită-spre exemplu instituirea unei popriri pe cont-, încheierilor date de executorul judecătoresc, încheierii de încuviințare a executării silite pronunțate de instanță, etc. persoana interesată sau vătămată prin executare, poate formula contestație la executare.  Așadar, nu doar debitorul poate formula contestațe la executare.

  1. Când se poate formula contestație la executare?

Ca regulă, în termen de 15 zile de la momentul la care contestatorul a luat cunoștință de actul pe care îl contestă.  Contestația la executare se depune la instanța care a încuviințat executarea silită, competentă conform criteriilor enumerate la punctul 2.

***

Contestarea executării silite a unui contract de credit bancar este probabil cel mai comun exemplu întâlnit pe rolul instanțelor de judecată, însă având în vedere diversitatea raporturilor juridice, apreciem că o limitare a folosirii acestei proceduri doar în acest context  nu duce decât la crearea unor inechități pecuniare.