Drept civil

În Monitorul Oficial, partea I, nr.772 din data de 25.08.2023 au fost
publicate cele mai recente modificări cu privire la Ordinul ministrului
sănătății și al ministrului muncii și solidarității sociale nr.3423/2128/2022

privind aprobarea metodologiei și
a raportului de evaluare medicală și
psihologică a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale în

contextul dispunerii, prelungirii, înlocuirii sau ridicării măsurii de ocrotire.

Acestea presupun două precizări relevante, după cum urmea:


1. Pentru evaluarea/reevaluarea medicală în specialitatea psihiatrie sau

psihiatrie pediatrică și pentru evaluarea/reevaluarea psihologică,

furnizorii de servicii medicale aflați în relație contractuală cu

casele de asigurări de sănătate nu încasează sume pentru

documentele medicale necesare emise în contextul dispunerii,

prelungirii, înlocuirii sau ridicării măsurii de ocrotire, în urma

serviciilor acordate.

2. În ceea ce privește evaluarea psihologică, aceasta se realizează de către

un psiholog care deține atestat de liberă practică în treapta

profesională specialist sau principal și nu mai este necesar ca

acesta fie înscris în Registrul experților psihologi din cadrul

Colegiului Psihologilor din România, așa cum era prevăzut înainte de

modificarea legislati din 25.08.2023.

Sigur că în continuare, evaluarea psihologică se realizează de către un

psiholog care exercită profesia prin una dintre formele legale prevăzute

de Legea 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept

de liberă practică, înființarea, organizare și funcționarea Colegiului

Psihologilor din România, cu modificările și completările ulterioare.


Practic aceste modificări degrevează justițiabilii de două sarcini: (1) cea a

achitării unui onorariu pentru evaluarea medicală și pentru cea psihologică și

(2) cea a identificării unui psiholog înscris în Registrul experților psihologi din

cadrul Colegiului Psihologilor din România.

Mai rămâne totuși în sarcina acestora identificarea unor furnizori de

servicii medicale aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de

sănătate.