Dreptul familiei

În Monitorul Oficial, partea I, nr.772 din data de 25.08.2023 au fost publicate cele mai recente modificări cu privire la Ordinul ministrului sănătății și al ministrului muncii și solidarității sociale nr.3423/2128/2022 privind aprobarea metodologiei și a raportului de evaluare medicală și psihologică a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale în contextul dispunerii, prelungirii, înlocuirii sau ridicării măsurii de ocrotire.
Acestea presupun două precizări relevante, după cum urmează:


1. Pentru evaluarea/reevaluarea medicală în specialitatea psihiatrie sau psihiatrie pediatrică și pentru evaluarea/reevaluarea psihologică, furnizorii de servicii medicale aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate nu încasează sume pentru documentele medicale necesare emise în contextul dispunerii, prelungirii, înlocuirii sau ridicării măsurii de ocrotire, în urma serviciilor acordate.

2. În ceea ce privește evaluarea psihologică, aceasta se realizează de cătreun psiholog care deține atestat de liberă practică în treapta profesională specialist sau principal și nu mai este necesar ca acesta să fie înscris în Registrul experților psihologi din cadrul Colegiului Psihologilor din România, așa cum era prevăzut înainte de modificarea legislativă din 25.08.2023. Sigur că în continuare, evaluarea psihologică se realizează de către un
psiholog care exercită profesia prin una dintre formele legale prevăzute de Legea 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept
de liberă practică, înființarea, organizare și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările și completările ulterioare.

3. Practic aceste modificări degrevează justițiabilii de două sarcini:

(1) cea a achitării unui onorariu pentru evaluarea medicală și pentru cea psihologică și
(2) cea a identificării unui psiholog înscris în Registrul experților psihologi din cadrul Colegiului Psihologilor din România.
Mai rămâne totuși în sarcina acestora identificarea unor furnizori deservicii medicale aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate.