VIRGIL-BOGDAN BOGLEA

VIRGIL-BOGDAN BOGLEA, Avocat definitiv, Barou București

VIRGIL-BOGDAN BOGLEA

Avocat definitiv, Baroul BUCUREȘTI
7 ani experiență


0743 147 043
office@bvblawyers.com
www.bvblawyers.com

ADRESĂ SEDIU

Calea Vitan, Nr. 58, Et. 4, Ap. 35, Sector 3, București

DESPRE AVOCAT

Vă punem la dispoziție servicii de consultanță în materie penală, asistență în fața instanțelor judecătorești și a parchetelor, redactarea actelor specifice, formularea plângerilor, cererilor, memoriilor sau excepțiilor și reprezentarea la fiecare act procesual întocmit de autoritățile judiciare române și nu numai.
Oferim sprijin, documentare, asistență și reprezentare în procedurile de urmărire penală, cameră preliminară, judecata în primă instanță și în apel, precum și în căile extraordinare de atac.
Totodată, serviciile în această ramură de drept se extind atât în faza de executare a pedepsei, cât și în faza postexecutorie prin asistența în procedurile de întrerupere/amânare a executării, contestație la executare, intervenția unei legi noi mai favorabile, liberare condiționată și reabilitare (de drept sau judecătorească).

EDUCAȚIE

  • Master - Științe penale Competențe dobândite în materia dreptului penal şi procesual penal, dreptului penal şi procesual penal comparat, a metodelor şi tehnicilor de cercetare criminologică, a penologiei şi ştiințelor penitenciare, a politicilor penale, a reintegrării sociale şi supravegherii, a investigării infracțiunilor de corupție, criminalitate organizată şi terorism
  • Lucrare de disertație cu titlul „Aplicarea legii penale mai favorabile"
  • Lucrare de licență cu titlul „Concepția procesuală a Noului Cod de procedură penală"

EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ

  • 15/11/2018 – ÎN CURS Avocat Titular Cabinet de Avocat Boglea Virgil-Bogdan - Asigurarea asistenței şi a reprezentării juridice în fața instanțelor, parchetelor şi a altor instituții publice; - Asigurarea efectivității apărării; - Comunicarea cu instituțiile judiciare sau administrative; - Formularea de cereri, excepții, memorii etc. Bucureşti, România
  • 20/09/2017 – 01/09/2019 Avocat Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) - Identificarea abuzurilor de drept şi de putere; - Comunicarea şi relaționarea cu instituțiile publice; - Redactarea acțiunilor juridice; - Formularea cererilor, adreselor, memoriilor către instituțiile publice; - Consultanță juridică de specialitate. Bucureşti, România
  • 18/03/2016 – ÎN CURS Membru Asociația Română de Științe Penale - Participarea la conferințe/seminare în domeniul Științelor Penale; - Cercetare în domeniul Științelor Penale. Bucureşti, România
  • 17/12/2015 – 01/09/2019 Avocat Intact Media Group - Antena TV Group - Consultații juridice; - Redactarea/verificarea actelor juridice (contracte, acte adiționale etc.); - Redactarea răspunsurilor la solicitările instituțiilor publice sau ale executorilor judecătoreşti; - Informare cu privire la noutăți legislative sau aspecte de aplicare unitară a dreptului. Bucureşti, România
  • 04/12/2015 – 15/11/2018 Avocat colaborator Societate Civilă Profesională „Mihai Mustăciosu” - Societate de Avocați - Drept la clientelă proprie; - Consultații cu caracter juridic; - Redactare cereri juridice; - Asistență şi reprezentare; - Activități de prezentare grefă şi reprezentare a clienților în fața penitenciarelor. Bucureşti, România
  • 14/09/2015 – ÎN CURS Avocat Baroul Bucureşti
  • Publicaţii Articol publicat în Revista Universul Juridic nr. 6/2016 si pe portalul universuljuridic.ro: - „Considerații privitoare la modificarea art. 305 din Codul de procedură penală"

DOMENII DE PRACTICĂ

AFILIERI

ARTICOLE JURIDICE

SCRIE UN MESAJ

Către: office@bvblawyers.com

Introdu codul de siguranță  Refresh