Domenii de practică

Asistență juridică
pentru tine

Expertiza avocaților înscriși în UNBR acoperă întreaga gamă de servicii juridice putând să asigure consultații și reprezentare pentru toate ariile de practică. Complexitatea domeniilor de practică în justiție fac ca platforma online să fie principalul instrument în găsirea rapidă a avocaților cu expertiză în spețele căutate.
  • 42 barouri
  • 22.000+ avocați

Drept Penal

Totalitatea normelor juridice, care stabilesc ce fapte constituie infracțiuni, condițiile răspunderii penale, sancțiunile și alte măsuri ce urmează a fi aplicate sau luate de către instanțele de judecată persoanelor care au săvârșit infracțiuni.
Mai mult

Drept Civil

Ansamblul normelor juridice prin care se reglementează raporturilor juridice patrimoniale și nepatrimoniale cu caracter privat, precum și conținutul acestora, între persoane fizice și persoane juridice aflate pe poziții de egalitate juridică.
Mai mult

Drept Comercial și Societar

Ansamblul normelor juridice care reglementează activitatea comercială, adică producerea și circulația (distribuția) mărfurilor, executarea de lucrări și prestarea de servicii.
Mai mult

Drept Administrativ și Fiscal

Ansamblul normelor juridice prin care se reglementează raporturilor juridice dintre persoanele fizice sau juridice în relaţiile acestora cu autorităţile administrative și fiscale.
Mai mult

Dreptul Familiei

Totalitatea normelor juridice care reglementează raporturile personale şi patrimoniale ce izvorăsc din căsătorie, adopţie şi raporturile asimilate de lege, sub anumite aspecte, cu raporturile de familie.
Mai mult

Dreptul Muncii

Ansamblul normelor juridice care reglementează raporturile individuale și colective de muncă, atribuțiile organizațiilor sindicale și patronale, conflictele de muncă, inspecția și jurisdicția muncii.
Mai mult

Dreptul Transporturilor

Totalitatea normelor naționale și internaționale care reglementează activitatatea de transport maritim și fluvial, aerian și rutier.
Mai mult