Drept Administrativ și Fiscal

Consiliere, asistență și reprezentare juridică

Contenciosul administrativ fiscal este definit ca o ramură a sistemului de drept, desemnând ansamblul căilor de atac împotriva titlurilor de creanță şi a altor acte administrative fiscale, prin care se solicită diminuarea sau anularea impozitelor, taxelor, contribuțiilor, datoriei vamale, precum și a majorărilor de întârziere ori a altor sume constatate și măsuri aplicate de organele administrative fiscale centrale și locale.

  • Litigii fiscale cu autoritățile competente
  • Consiliere taxe și impozite

Caută un avocat

Întreabă un avocat

Domenii de practică

Drept

PENAL

Normele juridice care reglementează infracțiunile, răspunderea penală și sancțiunile

Drept

CIVIL

Raporturile patrimoniale și nepatrimoniale dintre persoane

Reglementările juridice asupra actelor și operațiunilor din domeniul comerțului

Relațiile persoanelor cu autoritățile administrative

Dreptul

FAMILIEI

Relațiile dintre persoanele unite prin filiație sau căsătorie

Dreptul

MUNCII

Legislația ce reglementează relațiile sociale de muncă

Vezi toate domeniile