Drept Civil

Consiliere, asistență și reprezentare juridică

Dreptul civil este alcătuit din ansamblul normelor juridice prin care se reglementează, de drept comun, stabilirea, modificarea și stingerea raporturilor juridice patrimoniale și nepatrimoniale cu caracter privat, precum și conținutul acestora, între persoane fizice și persoane juridice aflate pe poziții de egalitate juridică.

  • Imobiliar, cadastru și carte funciară
  • Proprietatea intelectuală
  • Garanții
  • Moșteniri
  • Contracte
  • Răspundere delictuală

Caută un avocat

Întreabă un avocat

Domenii de practică

Drept

PENAL

Normele juridice care reglementează infracțiunile, răspunderea penală și sancțiunile

Drept

CIVIL

Raporturile patrimoniale și nepatrimoniale dintre persoane

Reglementările juridice asupra actelor și operațiunilor din domeniul comerțului

Relațiile persoanelor cu autoritățile administrative

Dreptul

FAMILIEI

Relațiile dintre persoanele unite prin filiație sau căsătorie

Dreptul

MUNCII

Legislația ce reglementează relațiile sociale de muncă

Vezi toate domeniile