Drept Comercial și Societar

Consiliere, asistență și reprezentare juridică

Dreptul comercial cuprinde normele juridice care reglementează activitatea comercială, adică producerea și circulația (distribuția) mărfurilor, executarea de lucrări și prestarea de servicii. Dreptul comercial reprezintă un ansamblu de norme juridice de drept privat aplicabile raporturilor juridice la care participă comercianții, în calitate de profesioniști ai activității comerciale.

  • Înființarea de societăți comerciale
  • Modificare acte constitutive
  • Contracte comerciale
  • Recuperare creanțe
  • Fuziuni, achiziții și privatizări
  • Insolvență, faliment, reorganizare judiciară

Caută un avocat

Întreabă un avocat

Domenii de practică

Drept

PENAL

Normele juridice care reglementează infracțiunile, răspunderea penală și sancțiunile

Drept

CIVIL

Raporturile patrimoniale și nepatrimoniale dintre persoane

Reglementările juridice asupra actelor și operațiunilor din domeniul comerțului

Relațiile persoanelor cu autoritățile administrative

Dreptul

FAMILIEI

Relațiile dintre persoanele unite prin filiație sau căsătorie

Dreptul

MUNCII

Legislația ce reglementează relațiile sociale de muncă

Vezi toate domeniile