Dreptul Familiei

Consiliere, asistență și reprezentare juridică

Dreptul familiei cuprinde totalitatea normelor juridice care reglementează raporturile personale şi patrimoniale ce izvorăsc din căsătorie, adopţie şi raporturile asimilate de lege, sub anumite aspecte, cu raporturile de familie.

  • Bunurile comune și bunurile proprii ale soților
  • Acțiunea de divorț
  • Încredinţarea şi întreţinerea copilului
  • Procedura adopției
  • Protecția copilului
  • Decăderea din drepturile părinteşti

Caută un avocat

Întreabă un avocat

Domenii de practică

Drept

PENAL

Normele juridice care reglementează infracțiunile, răspunderea penală și sancțiunile

Drept

CIVIL

Raporturile patrimoniale și nepatrimoniale dintre persoane

Reglementările juridice asupra actelor și operațiunilor din domeniul comerțului

Relațiile persoanelor cu autoritățile administrative

Dreptul

FAMILIEI

Relațiile dintre persoanele unite prin filiație sau căsătorie

Dreptul

MUNCII

Legislația ce reglementează relațiile sociale de muncă

Vezi toate domeniile