Dreptul Muncii

Consiliere, asistență și reprezentare juridică

Dreptul muncii este ramura sistemului de drept alcătuită din ansamblul normelor juridice care reglementează raporturile individuale și colective de muncă, atribuțiile organizațiilor sindicale și patronale, conflictele de muncă, inspecția și jurisdicția muncii. Obiectul dreptului muncii este constituit din raporturile juridice de muncă. Dreptul muncii reglementează munca subordonată, prin care o persoană muncește în favoarea și sub autoritatea unei alte persoane, în schimbul unui salariu.

  • Contracte individuale și colective de muncă
  • Consultanță patronate și sindicate
  • Litigii de muncă
  • Concedierea
  • Salarizarea
  • Sporuri salariale și beneficii

Caută un avocat

Întreabă un avocat

Domenii de practică

Drept

PENAL

Normele juridice care reglementează infracțiunile, răspunderea penală și sancțiunile

Drept

CIVIL

Raporturile patrimoniale și nepatrimoniale dintre persoane

Reglementările juridice asupra actelor și operațiunilor din domeniul comerțului

Relațiile persoanelor cu autoritățile administrative

Dreptul

FAMILIEI

Relațiile dintre persoanele unite prin filiație sau căsătorie

Dreptul

MUNCII

Legislația ce reglementează relațiile sociale de muncă

Vezi toate domeniile